You are currently viewing Pollenfilter – Vad är ett pollenfilter?

Pollenfilter – Vad är ett pollenfilter?

Vad gör ett pollenfilter och hur ofta ska det bytas ut? Vad kostar ett pollenfilter? Kan man byta pollenfilter själv?

Vad är ett pollenfilter

Ett pollenfilter är också känt som ett kabinfilter eller ett kabinluftfilter. Ett pollenfilter säkrar att den luft som kommer utifrån bilen är ren och frisk. Pollenfiltret har som uppgift att beskydda bilen mot föroreningar, damm och torv, men den kan också neutralisera bakterier. Pollenfiltret rensar luften från smuts, avgaser, bakterier, dammpartiklar, bromsdamm, pollen, med mera.

Det är viktigt att byta sitt pollenfilter, eftersom filtret blir mer och mer slitet och skitigt ju längre tid det går. Partiklarna och gaserna utgör en hälsorisk och bör därför inte andas in. De skadliga ämnena som tränger in i bilen kan vara upp till 6 gånger högre än om (man på samma sätt står vid vägkanten (?)

För personer med allergi har pollenfiltret också en viktig roll, då det rensar luften från pollen. Den dåliga luften kan vara en orsak till allergiska reaktioner, huvudvärk eller koncentrationssvårigheter.

Tecken på att du ska byta ditt pollenfilter

Den vanligaste orsaken till att man byter pollenfiltret är dålig luft i bilen. Det kan lukta unket, surt eller direkt illa.

Nedsatt värme- och kylfunktioner är också ett symptom på att det är dags att byta ut pollenfiltret. Ditt pollenfilter blir med tidens gång mer och mer fyllt med smuts och skit, vilket resulterar i att det blir förstoppat och har en nedsatt effekt. Det påverkar också luftcirkulationen i bilen luftcirkulationens förmåga att kyla ner och värma upp bilen. Fuktiga och duggiga rutor kan också vara ett symptom på att det är hög tid att byta pollenfiltret.

Om du lider av allergi rekommenderar vi att du byter till filter årligen och i samband med sommarperioden i pollensäsongen. Allergiker kommer tydligt kunna märka när filtret är igentäppt. Detta är på grund av att pollen i filtret inte blir utsorterat lika effektivt.

Hur ofta ska man byta sitt pollenfilter

I serviceboken framgår det hur ofta du rekommenderas att byta filter. De flesta biltillverkarna rekommenderar ett byte vid 15,000 km, och oftast görs det när bilen lämnas på service. Du bör ha som utgångspunkt att byta ditt pollenfilter varje 1–2 år. Om du tvivlar kan du alltid förhöra dig med din verkstad om hur ofta det ska bytas ut.

Leave a Reply